Charity
RT 95 beslutar varje år på valmötet om ett ändamål till vilket vi kommer att lämna någon form av charity.
Läs mer om vår charity.
Boka lokalen
Önska du hyra vår lokal? Här finner du mer information om kostnad samt tillgänglighet.
Boka Lokalen
Kontakta styrelsen
Behöver du komma i kontakt med någon i styrelsen från RT95.
Kontaktformulär